Hopp til hovedinnhold

Steg 4 – Følg opp og evaluer

Etter ett år følger du og porteføljeledelsen opp, og vurderer neste skritt for å få en mer moden prosjektorganisasjon.

Etter et år bør du, i samarbeid med porteføljeledelsen, evaluere porteføljestyringsaktiviteten. Antakelig har dere justert opprinnelig plan flere ganger. Dere har fått bedre oversikt og styring på virksomhetens utviklingsaktiviteter, enn da dere startet.

Kanskje er det tid for å ta neste steg? Evaluer gjerne ved å bruke en modenhetsmodell. Da får dere et klarere bilde på hvor dere kan utvikle virksomhetens prosjektorganisasjon. Finn inspirasjon til å komme videre ved å lese om prosjektorganisasjonens modenhet.

Kontakt

Lars Atle Nokken

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 90 87 33