Leiinga

Oversikt over leiinga i Digitaliseringsdirektoratet

Direktør Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

Direktør

steffen.sutorius@digdir.no
Mobil: 93 06 84 59

Kjell Arne Knutsen

Kjell Arne Knutsen

Avdelingsdirektør verksemdsstyring

kjell.arne.knutsen@digdir.no
Mobil: 92 60 62 59

Avdelingsdirektør Grete Orderud

Grete Orderud

Avdelingsdirektør digital transformasjon

grete.orderud@digdir.no
Mobil: 95 74 08 75

Avdelingsdirektør Knut K. Bjørgaas

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør digital strategi og samordning

knut.bjorgaas@digdir.no
Mobil: 91 33 35 62

Avdelingsdirektør Torgeir Strypet

Torgeir Strypet

Avdelingsdirektør digitale fellesløysingar

torgeir.strypet@digdir.no
Mobil: 97 14 99 03

Cathrine Holten

Cat Holten

Avdelingsdirektør for digitalisering

cathrine.holten@digdir.no
Mobil: 958 93 431

Tilsynsleiar Malin Rygg

Malin Rygg

Tilsynsleiar Tilsyn for universell utforming av IKT

malin.rygg@digdir.no
Mobil: 97 19 73 17

Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad

Onar Aanestad

Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@digdir.no
Mobil: 92 42 66 31