Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • NIFS
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
onsdag 14. september kl. 10:00–14:30, 2022
Sted:
Økern Portal, Oslo

Møtet ble gjennomført fysisk med 37 deltakere. Det ble mange gode samtaler og diskusjoner mellom foredragsholdere og deltagere. Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for gode spørsmål og innspill.

Som ett ledd i arbeidet med bedre felles sikkerhet i forvaltningen starter vi i Digdir nå opp et prosjekt for å utarbeide en katalog over oppgaver og tilhørende informasjonstyper.

Katalogen skal gi praktisk støtte til arbeidet med vurdering og håndtering av risiko. Arbeidet vil bygge på eksisterende maler og eksempler i veiledningsmateriellet «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet», og skal bli et hjelpemiddel for de som jobber med å få oversikt over et ansvarsområde i en virksomhet.

På NIFS-møtet vil dere få mer informasjon om prosjektene som går under prosjektet "Felles sikkerhet i forvaltningen". Dere vil også få mulighet til å komme med innspill til hvordan prosjektet kan eller bør se ut, samt diskutere hva som bør inkluderes i katalogen av oppgaver og informasjonstyper.

Vi kommer også til å ha eksterne som har jobbet med lignende problemstillinger til å dele sine erfaringer.

Foreløpig agenda
TID TEMA
10.00 Velkommen og innledning
v/Digitaliseringsdirektoratet
Felles sikkerhet i forvaltningen
v/Digitaliseringsdirektoratet
Prosjekt - Katalog over oppgaver og informasjonstyper
v/Digitaliseringsdirektoratet
LUNSJ
Gruppediskusjon
v/Digitaliseringsdirektoratet
Mye blir enklere når vi vet hva vi vet
v/Arkivverket
14.30 Avslutning
v/Digitaliseringsdirektoratet

Målgruppe

Ansatte i offentlige virksomheter med interesse for informasjonssikkerhet.