Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Statens legemiddelverk: Ny digital plattform for legemiddelinformasjon

Prosjektet skal utvikle en ny legemiddeldatabase og en ny, fleksibel distribusjonstjeneste basert på internasjonale standarder. Støtte: 15 000 000.

Statens legemiddelverk er landets fagorgan innenfor legemidler og medisinsk utstyr, og godkjenner og følger opp legemidler som skal brukes i Norge. Legemiddelverket forvalter en kjede av legemiddelinformasjon. Denne prosessen er i dag i store trekk manuell, og innebærer mye inntasting og kopiering av informasjon.

Legemiddelverket ønsker å digitalisere disse prosessene, både for å effektivisere, fjerne feilkilder og heve kvaliteten, og legge til rett for merverdi gjennom å kunne tilby mer informasjon som grunnlag for nye tjenester.

Prosjektet vil utvikle en portal mot europeiske databaser, et saksbehandlingssystem, en ny legemiddeldatabase og en ny, fleksibel distribusjonstjeneste basert på internasjonale standarder.