Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Sekretariatet for konfliktrådene: Digitalisering av saksbehandlingen i konfliktrådene

Formålet er å redusere tidsbruken og øke sikkerheten og kvaliteten i behandling av saker. Støtte: kr 10 550 000.

Saksbehandlingen i konfliktrådene er i all hovedsak manuell og papirbasert. Prosjektet er del av en 'Digitaliseringsplan for konfliktrådene'.

Prosjektet skal lage

  • videreutvikling av saks- og arkivsystem, samt integrasjon mot ESAS (elektronisk samhandling blant aktører i straffesakskjeden, der alle aktørene i kjeden er med, med unntak av konfliktrådet).
  • digital portal for innbyggere og meklere, med pålogging og informasjon tilpasset bruker, innsyn i egne saker, kommunikasjon mellom aktørene, integrering med sak-/arkivsystem
  • systemløsning for kompetansedeling mellom konfliktrådene (22 stk)

Formålet er å redusere tidsbruken i behandling av saker, bedre personvernet, bedre informasjonssikkerheten, sikre likeartede prosesser, gi brukerne innsyn i egne saker (status og framdrift), lette arbeidet til meklerne og dele kunnskap. Organisasjonsutvikling og opplæring må foregå parallelt.