Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Landbruksdirektoratet: Nytt merkeregister for reindriften 

Landbruksdirektoratet skal utvikle et nytt digitalt merkeregister for rein. Støtte: 4 000 000 kroner. 

Dagens fagsystemer på reindriftsområdet har kritiske feil og er teknisk utdaterte. Tekniske svakheter i systemene var en direkte årsak til at sensitive personopplysninger kunne bli eksponert for uvedkommende eller komme på avveie. Løsningene ble derfor av sikkerhetshensyn stengt for næringen i 2017. Samtidig gir systemet i praksis ingen støtte i saksbehandlingsprosessen. Dette gir lang saksbehandlingstid for søknader.

Prosjektet skal utvikle et brukervennlig, digitalt merkeregister for reindriftsnæringen. Merkeregisteret vil erstatte dagens manuelle oppgaver og tilfredsstille krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Merkeregisteret vil gi effektiviseringsgevinster for næringen, saksbehandlere i Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet, Reinpolitiet og Statens naturoppsyn. Tiltaket kan også bidra til å øke tilliten mellom reinsdyrnæringen og staten.