Hopp til hovedinnhold

Landbruksdirektoratet skal utvikle et nytt digitalt merkeregister for rein. Støtte: kr 4 000 000 kroner. 

Dagens fagsystemer på reindriftsområdet har kritiske feil og er teknisk utdaterte. Tekniske svakheter i systemene var en direkte årsak til at sensitive personopplysninger kunne bli eksponert for uvedkommende eller komme på avveie. Løsningene ble derfor av sikkerhetshensyn stengt for næringen i 2017. Samtidig gir systemet i praksis ingen støtte i saksbehandlingsprosessen. Dette gir lang saksbehandlingstid for søknader.

Prosjektet skal utvikle et brukervennlig, digitalt merkeregister for reindriftsnæringen. Merkeregisteret vil erstatte dagens manuelle oppgaver og tilfredsstille krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Merkeregisteret vil gi effektiviseringsgevinster for næringen, saksbehandlere i Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet, Reinpolitiet og Statens naturoppsyn. Tiltaket kan også bidra til å øke tilliten mellom reinsdyrnæringen og staten.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Engasjement og eierskap til løsningen både hos leverandør og egne medarbeidere i prosjektgruppa.

Tilgang på ressurser med dyp forståelse for domenet (merkeområdet), både i forvaltningen og i næringen.

Sprintbasert prosjektrytme med avklarte forventninge rmellom kunde og utviklingsleverandør, presise løsningsbeskrivelser og grundig kvalitetskontroll etter hver sprint. Sprintdemoer med bred deltakelse som ga personer utenfor kjernegruppa anledning til feedback.

Åpen og hyppig dialog med styringsgruppe for håndtering av risiko underveis.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Kultur som dyrker fram engasjement og eierskap til løsningens suksess fra alle involverte.

Følge opp tilgjengelighet av kritisk kompetanse.

Brukermedvirkning gjennom hele prosessen, kombinert med evne til å sette seg inn i brukerens sted.

Finne arenaer for bred eksponering av løsning under utvikling.

Spesifikasjoner og design gjennom kontinuerlig dialog, men avklart og nedskrevet før utvikling.

Nytte/kost-vurderinger til grunn for prioriteringer både på overordnet nivå og på detaljer i løsning.

Les anbefalingene fra Digitaliseringsrådet