Hopp til hovedinnhold

Digdir skal i 2023 dele ut 132,5 millioner kroner til både små og mellomstore digitaliseringstiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Søknadsfristen er 6. februar 2023.

Ordninga skal gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor

Digdir forvalter medfinansieringsordninga for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak. Ordninga skal nå bredt ut og målet er at vi i Norge skal gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak og realisere de planlagte gevinstene.

En statlig virksomhet må stå som søker

Det må være en statlig virksomhet som står som søker, men andre statlige virksomheter, kommuner, næringsliv mfl. kan gjerne være samarbeidsparter.

Krav for tiltakene:

  • Må ha total prosjektkostnad mellom 10 og 100 mill. kroner.

  • Kan få dekket opptil 50 % av total prosjektkostnad.

Samfunnsøkonomisk lønnsomme

Tiltakene må kunne dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De må levere en forpliktende gevinstrealiseringsplan som viser gevinstene i egen og eventuelt andre statlige virksomheter, og hvordan resultatene skal måles.

Virksomheter som får nettogevinster får beholde 50 % av egne nettogevinster, de øvrige 50 % skal tas ut som reduksjon i budsjettet. Dersom andre statlige virksomheter får netto gevinster over 5 mill. kroner i tiltakets levetid, skal 50 % av dette tas ut som reduksjon i deres budsjett.

Ta kontakt med oss. Vi tar gjerne 1-til-1-møter for å veilede i søknadsprosessen.

Kontakt

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846

Frode Dahl

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45400404