Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Kunstig intelligens
Tid:
torsdag 23. mars kl. 10:00–14:30, 2023
Sted:
Quality Hotel Prinsen, Trondheim

Leendert Wienhofen deler erfaringer fra sin forskning, hvor han har brukt maskinlæringsalgoritmer for å identifisere risikofaktorer. Ashley Elizabeth Muller deler lærdom fra Folkehelseinstituttets første maskinlæringslag. Øyvind Tanum fra Trondheim kommune forteller om en modell de har utviklet for å predikere sykefravær. John Krogstie fra NAIL presenterer NTNUs AI-lab. Etter lunsj arrangerer vi en workshop hvor dere får bryne dere på problemstillinger knyttet til bruk av KI i offentlig sektor. Synne Gjønnes fra NORA.ai presenterer en oversikt over KI-prosjekter i offentlig sektor, som er utarbeidet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at neste Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor vil finne sted torsdag 23. mars kl. 10:00 – 14:30.

Arrangementet vil avholdes fysisk på Quality Hotel Prinsen i Trondheim. Flybussen stopper like i nærheten, på holdeplassen Prinsens gate. Spre gjerne ordet til kollegaer som kan ha interesse av å delta.

Arrangementet er for ansatte i offentlig sektor.

Deltakelse er gratis, men det er begrenset med plasser. Vi ber derfor om at du melder fra om du ikke kommer dersom du har meldt deg på.

Det vil bli servert lunsj under arrangementet.

Vi starter fagforumet kl. 10:00, men dørene vil åpnes litt før dette.

Program

10:00
Introduksjon Program klokka 10:00. Introduksjon med

10:05
Risikofaktorer for sykehjemsinnleggelse - Bruk av kunstig intelligens som metode for prediksjon Program klokka 10:05. Risikofaktorer for sykehjemsinnleggelse - Bruk av kunstig intelligens som metode for prediksjon med

Leendert Wienhofen deler erfaringer fra hans forskningsprosjekt hvor hovedformålet var å identifisere risikofaktorer for fremtidig sykehjemsinnleggelser. De har analysert 15-20 tusen sykehjemsinnleggelser over en drøy femårsperiode. Datamaterialet er omfattende og de har benyttet maskinlæringsalgoritmer som metode for å identifisere risikofaktorer.

10:35
Hva skjer når man ignorerer maktforhold i organisasjonen ved introduksjon av KI? Program klokka 10:35. Hva skjer når man ignorerer maktforhold i organisasjonen ved introduksjon av KI? med

Ny programleder for DigiTrøndelag har akkurat kommet fra Folkehelseinstittutet, hvor hun ledet et KI-team for å semi-automatisere produksjon av de mest ressurskrevende forskningsproduktene. Hun deler alt hun har gjort feil i utrullering av teamet. I presentasjonen skal deltakere inviteres og utfordres til å tenke kritisk over den ene casen, egen organisasjon, og hvordan egen rolle påvirker innovasjonsprosesser.

11:00
Pause Program klokka 11:00. Pause med

11:15
Sykefraværspredikering Program klokka 11:15. Sykefraværspredikering med

Trondheim kommune har, gjennom et samarbeid med en tredjepart, utviklet en modell for predikering av fravær hos kommunale enheter som jobber til ulike tider av døgnet. Modellen skal optimalisere bruk av personellressurser ved fravær med å lage prediksjon basert på daglig aggregering av fravær fra fagsystemet VismaGat. Presentasjonen beskriver arbeidet som er gjort og dagens status.

11:35
KI for bedre helse – fra forskning til praksis Program klokka 11:35. KI for bedre helse – fra forskning til praksis med

Kunstig intelligens inngår i stadig flere sammenhenger. NAIL – Norwegian Open AI Lab Norwegian Open AI Lab - NTNU koordinerer Norges ledende miljø innen KI-forskning, der aktiviteten spenner fra grunnforskning til anvendt forskning, nyskapning og grunnutdanning

Helse er et området med økende interesse fra KI-forskere, og vi vil i presentasjonen gi en kort oversikt over pågående prosjekter med bruk av ulike KI-teknikker for ulike problemstillinger, inkludert deteksjon av Celebral Parese hos barn og behandling av ryggvondt.

Presentasjonen holdes av John Krogstie John Krogstie - NTNU , direktør i NTNU Digital NTNU Digital - NTNU

12:00
Lunsj Program klokka 12:00. Lunsj med

13:00
Workshop Program klokka 13:00. Workshop med

Deltakerne splitter seg opp i to grupper som jobber med hver sine problemstillinger tilknyttet bruk av KI i offentlig sektor. Den ene gruppen vil jobbe med en teknisk problemstilling, mens den andre vil jobbe med en organisatorisk problemstilling.

14:00
Oversikt over KI-prosjekter i offentlig sektor Program klokka 14:00. Oversikt over KI-prosjekter i offentlig sektor med

NORA.ai og Digitaliseringsdirektoratet har sammen laget en oversikt over KI-prosjekter i offentlig sektor. De vil presentere hva denne oversikten er, hvordan den er laget, hva som er hensikten og hvordan du kan melde inn nye prosjekter.

14:15
Avslutning Program klokka 14:15. Avslutning med