Hopp til hovudinnhald

Overordna krav og anbefalingar for digitalisering i offentlig sektor

Dei krava og anbefalingane vi har kategorisert som overordna, har som fellestrekk at dei er generelle og anvendbare for alt ein jobbar med innanfor digitalisering, i motsetning til (mange) av dei andre som lettare kan knyttast til eit spesifikt fagområde eller arbeidssituasjon.