Hopp til hovudinnhald

Statlege verksemder som førebur digitaliseringstiltak som omfattar kommunesektoren, skal i ein tidleg fase drøfte tiltaket med KS, og avklare korleis kommunal involvering skal sikrast og organiserast.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur