Hopp til hovedinnhold

Teiknsett gjeld alle typar IT-løysingar i offentlege verksemder og teiknsett ved utveksling av informasjon mellom offentlege verksemder og med innbyggarar og næringsliv.

Ein obligatorisk standard skal følgast med mindre du fell inn under ei unntaksordning i forskrift.

Anbefalte standardar skal nyttast med mindre du har ein god grunn til å la vere.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur