UTF-8, ISO/IEC 10646

ISO/IEC 10646 er en tegnsettstandard som kan representeres ved UTF-8.

Er UTF-8 (ISO/IEC 10646) obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om UTF-8, ISO/IEC 10646

Tegnsettstandarden ISO/IEC 10646  kan representeres ved UTF-8. UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) er et Unicode-tegnsett med variabel tegnlengde.

Hvorfor bruke UTF-8, ISO/IEC 10646?

Unicode er en nummerert samling av tegn, og UTF-8 representerer disse numrene med mellom en og fire byte, og er konstruert slik at de første 128 tegnene (U+0000 til U+007F), samsvarer nøyaktig med US-ASCII-standarden. UTF-8 er dermed bakoverkompatibelt med systemer som støtter ASCII-tekst.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/IEC 10646:2003

Type standard:          Tegnsett

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             ISO/IEC