StimuLabs metode – den triple diamanten

Prosjekter som får støtte fra StimuLab, må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant.

Den triple diamanten gjenspeiler tre faser som åpnes og lukkes: diagnose, utforske-definere og utvikle-levere. Den første diamanten er større enn de andre.

Den triple diamanten består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

  1. Den første diamanten kaller vi diagnosefasen. Den viser at vi vektlegger tidligfasearbeidet, og at vi ønsker å trekke leverandøren inn i dette. Her jobber virksomheten(e) som eier prosjektet og problemet, sammen med leverandørene med å utforske problemfeltet helthetlig. Diagnosefasen skal resultere i en felles forankret problemforståelse for det videre arbeidet, som sikrer at løsningen som skal utvikles er basert på reelle behov og ikke antakelser. Dette beskrives i et endringsbilag, og bidrar til at både oppdragsgiver og leverandør er trygge på hva sluttleveransen skal inneholde. 
  2. I diamant nummer to utforskes det valgte mulighetsrommet. Man utvikler ideer, involverer brukere og tester ulike konsepter, for til slutt å velge det som svarer best på oppgaven.
  3. I den siste diamanten videreutvikles, prototypes og simuleres valgte løsning. Til slutt implementeres den valgte løsningen. Dette er virksomhetens ansvar. Hvis løsningen er en helt ny tjeneste, som f.eks. krever samordning og/eller ytterligere finansiering, brukes sluttresultatet som plattform for videre planlegging og finansiering. Da kan man også vurdere om prosjektet bør søke videre støtte hos andre ordninger i Digitaliseringsdirektoratet eller andre steder i forvaltningen.

Leverandøren har frihet til å knytte diamantenes faser til sin egen metodikk, men de skal legge vekt på en helt åpen og eksperimenterende diagnosefase.

Les mer om hvorfor vi bruker den triple diamanten for å løse komplekse problemstillinger i blogginnlegget La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter.

Innovative metoder

Å jobbe på innovative måter kan være nytt og annerledes for mange. Noen generelle kjennetegn ved innovative metoder er at de

  • har en åpen og utforskende form.
  • identifiserer behov, oppnår innsikt og en omforent problemforståelse.
  • involverer samarbeid med relevante aktører, brukere og berørte parter.
  • har en helhetlig og systematisk tilnærming til utfordringen.
  • innebærer tidlig prototyping og testing.
  • bruker visualisering som metode.