Hopp til hovedinnhold

Utarbeidet av NSM, DFØ og Digdir

Veiledningen i helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet er resultatet av et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet.

Datatilsynet og KS har også bidratt i arbeidet.

Arbeidet har vært en del av oppfølgingen etter Difi rapport 2018:4 "Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen". Det er i tillegg tatt utgangspunkt i observasjoner fra IKT-sikkerhetsutvalget (NOU 2018:14 "IKT-sikkerhet i alle ledd"), der det ble påpekt at råd og veiledning på informasjonssikkerhetsområdet fremstår som "fragmentert og lite koordinert".

I tiltak 5 i tiltaksoversikten til Nasjonal strategi for digital sikkerhet står det blant annet at "Virksomhetene i offentlig sektor skal få et mer samordnet og helhetlig tilbud om veiledning om digital sikkerhet". Dette arbeidet er et virkemiddel for å bedre vise sammenhengen mellom de veiledningsaktører og den veiledningen som finnes.

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet