Hopp til hovedinnhold

Nasjonal sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje som avholdes i oktober måned. Kampanjen har til formål å øke kompetansen og bevisstheten hos næringslivet, det offentlige og media innen internettsikkerhet. Målet er å bidra til en sikrere digital hverdag for alle. 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har hovedansvaret for å arrangere sikkerhetsmåneden, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Du kan lese mer om sikkerhetsmåneden på NorSIS' nettsider:

KiNS e-læring

Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) har utviklet et kompetanseprogram med formål å øke kunnskapen hos kommuner og fylkeskommuner innenfor personvern og informasjonssikkehet. Dette kan også for eksempel benyttes som understøttende aktiviteter i sikkerhetsmåneden.

Kompetanseprogrammet består av åtte e-læringsmoduler og fem filer. Du kan lese mer om kompetansepakkene på KiNS' nettsider: