Hopp til hovedinnhold

Nasjonale vurderinger om risiko og trusler på IKT-sikkerhetsområdet

Det nasjonale risikobilde er i kontinuerlig endring. På denne siden finner du henvisninger til aktuelle aktører som utgir rapporter om aktuelle risikoer og trusler på IKT-sikkerhetsomådet.

En viktig del av sikkerhetsarbeid er å identifisere, vurdere og håndtere risiko. Til hjelp i dette arbeidet utgir flere offentlige virksomheter årlige rapporter om hvilke risikoer og trusler på IKT-sikkerhetsområdet som er mest fremtredende i samfunnet. Rapportene har til formål å hjelpe virksomheter med å vurdere hvordan disse risikoene og truslene vil påvirke egen virksomhet, basert på de verdiene virksomheten forvalter.