Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 1

Tid
Fredag 23. oktober kl. 09:00–11:00
Sted
Webinar
Påmeldingsfrist
Onsdag 21. oktober kl. 16:00
Kontaktperson
Svanhild Gundersen, Telefon: 95 84 07 25

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

I dette første webinaret får vi høre om helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene:

  • Hvordan påvirker styringsdialogen i staten kommunenes muligheter for god intern styring og forvaltning av informasjonssikkerheten?
  • Hva kan stat og kommune lære av hverandre?
  • Hvordan få til styring og forvaltning i praksis?

Mer informasjon og agenda blir publisert senere.

Målgruppe

Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

Ved påmelding mottar du lenke til webinaret.