Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 1

Informasjonssikkerhet
Fredag 23. oktober kl. 09:00–11:00, 2020
Webinar

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

I dette første webinaret får vi høre om helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene:

  • Hvordan påvirker styringsdialogen i staten kommunenes muligheter for god intern styring og forvaltning av informasjonssikkerheten?
  • Hva kan stat og kommune lære av hverandre?
  • Hvordan få til styring og forvaltning i praksis?

Agenda

Tid Foredrag
09:00Velkommen
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet

Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Paul Chaffey, statssekretær KMD

Hvor møter styringsdialogen kommunene og hva kan vi lære av hverandre
Kjetil Århus, Direktør Bergen kommune

PAUSE

Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
Trine Wold Møller, Rådgiver DFØ

"Hvordan drepe en papirtiger"
Eli Sofie Amdam, Transcendent Group
10:55Avslutning
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet


Målgruppe

Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

Ved påmelding mottar du lenke til webinaret.