Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
onsdag 16. november kl. 10:00–12:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Møtet ble gjennomført med over 300 deltakere på det meste. Dette er ny rekord for digitale NIFS-møter! Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for mange gode spørsmål.

Se videoopptak fra møtet

NAVs sikkerhetskrav for sky

For tilgang til NAV sine krav for anskaffelser av skytjenester, kan du trykke på denne lenken. Det er viktig å påpeke at de som velger å benytte ordlyd i kravene direkte fra det som er publisert, gjør dette på egen risiko og etter egne vurderinger.

Presentasjoner fra møtet

Mange benytter seg av skytjenester for å nå sine målsetninger og samfunnsoppdrag i offentlig sektor. Personvern har også blitt løftet frem som en utfordring og Schrems II trekkes frem som et usikkerhetsmoment av flere. I dette møtet skal vi høre fra flere offentlige virksomheter om veiledning og bruk av skytjenester.

  • Tobias Judin fra Datatilsynet skal snakke om deres syn på Schrems II.
  • Jens Osberg fra Digitaliseringsdirektoratet skal snakke om «Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II». Veilederen er utviklet på oppdrag fra Skate. Arbeidsgruppa består av fagpersoner fra flere offentlige virksomheter, og er ledet av Digdir og DFØ v/Markedsplassen for Skytjenester (MPS).
  • Jørgen Holmsen fra NAV vil gå inn på NAV sine vurderinger ved bruk av sky.

Målgruppe

Møtet er åpent for alle med interesse for informasjonssikkerhet.

Praktisk informasjon:
Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser. Bruk Chrome, Firefox eller Edge. Lenke til arrangement får du tilsendt før møtestart. Her vil du kunne se foredrag og stille spørsmål gjennom Q&A funksjonen. Et utvalg av spørsmålene vil stilles til foredragsholder etter innlegget.

Vi gleder oss til en spennende digital møtedag med dere!


Foreløpig agenda

Tid

Tema

10:00

Velkommen og nytt fra Digdir

v/Digitaliseringsdirektoratet

Datatilsynets syn på Schrems II

v/Datatilsynet

Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II

v/Digitaliseringsdirektoratet

NAV sine vurderinger ved bruk av sky

v/NAV

12.00

Avslutning

v/Digitaliseringsdirektoratet