Hopp til hovedinnhold

Over 50 deltakere var med og ga innspill til hvordan Digitaliseringsdirektoratet, NSM og DFØ kan jobbe for at veiledningen til virksomhetene blir mer samordnet og helhetlig.

05. februar 2020
NIFS-logo liten

Møtet fant sted i Digitaliseringsdirektoratets lokaler tirsdag 4. februar 2020.

I januar 2020 startet vi opp et nytt delprosjekt for oppfølging av Difis kartlegging av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen (Difi rapport 2018:4). Delprosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi), DFØ og NSM.

En av målsetningene til delprosjektet er at offentlige virksomheter skal få et mer samordnet og helhetlig tilbud om veiledning om informasjonssikkerhet (digital sikkerhet). Dette er en del av tiltak 5 i tiltaksoversikten til Nasjonal strategi for digital sikkerhet.

NIFS-møtet ble benyttet til å få innspill fra dere som jobber i forvaltningen. Remi Longva fra Digitaliseringsdirektoratet hadde først en innledning der han blant annet snakket om at ulike perspektiver gjør at man håndterer ting på ulik måte. Deretter diskuterte gruppene hva som gjør at veiledningstilbudet oppleves som lite helhetlig nå, og hvordan det kan se ut dersom det er samordnet og helhetlig. Etter lunsj snakket Katrine Aam Svendsen fra Digitaliseringsdirektoratet om hvordan de ulike elementene i veiledningen til DFØ, NSM og Digitaliseringsdirektoratet henger sammen, før vi avsluttet med en gruppediskusjon om hva som kan gjøres på kort sikt.

Vi takker for deltakelsen, og tar med oss alle innspillene videre i arbeidet.