Hopp til hovedinnhold

Brukerhistorier - Adresse

Her finner du brukerhistorier som er definert for Adresse.

A1: Som privatperson ønsker jeg at offentlige etater bruker gårdsnavnet der jeg bor som del av den offisielle adressen slik at hensikten med å kreve denne tatt inn som del av den offisielle adressen blir oppnådd (dvs. stedsnavnet jeg (og andre) har et sterkt forhold til blir brukt og ivaretatt).

A2: Som utrykningssjåfør ønsker jeg at bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er aktivt brukt (del av den offisielle adresse) slik at jeg enkelt finner fram til riktig leilighet ved utrykning.

A3: Som utrykningssjåfør, pizzabud eller privatperson ønsker jeg at mitt navigasjonssystem abonnerer på autoritative adressedata slik at også nye adresser er med og at alle adresser har nøyaktige koordinater, slik at jeg raskt og enkelt finner fram til riktig adresse ved hjelp av mitt navigasjonssystem.

A4: Som sentral adressemyndighet ønsker jeg at begreper på offisielle adresser brukes i henhold til matrikkellov og forskrifter slik at fagområdet enkelt kan dokumenteres og forstås, misforståelse unngås og dataflyten går lett.

A5: Som tjenesteutvikler ønsker jeg å hente person- og adresseopplysninger fra Folkeregisteret for min tjeneste slik at jeg lett kan knytte de sammen med andre adresseopplysninger (en-linjers adresse) i mitt system.

A6: Som tjenesteutvikler ønsker jeg å utvide felles adressemodell til å publisere informasjon for mitt register slik at jeg kan gjøre det forståelig og enkelt å bruke informasjon fra disse i ettertid.

A7: Som utrykningssjåfør, pizzabud eller privatperson ønsker jeg at den logiske ident-en som benyttes i kommunikasjon med personer også benyttes mot navigasjonstjenester slik at en unngår misforståelser og finner fram.
(Logisk ident er her adressenavn og adressenummer innen kommune alternativt matrikkelnummer med ev undernummer der kommunen ikke har innført vegadresse)

A8: Som systemeier som utveksler adressedata med matrikkelen ønsker jeg å basere utvekslingen på matrikkelens system-id (lokal-id) slik at utvekslingen og oppdatering går raskt.

A9: Som forsker eller skolestruktur-utreder ønsker jeg å benytte adressedata for å knytte personer til geografiske områder (grunnkretser/skolekrets/byer) slik at jeg kan lage analyser

A10: Som ansvarlig for varsling av naturkatastrofer eller lignende ønsker jeg å benytte adressekoordinatene tilknyttet bostedsadresse til person for å gjøre analyser over hvilke personer som bor innenfor farlig område slik at de kan varsles.