Digitaliseringsrådets erfaringsrapport og -seminar 2021

«Det er behov for mer omfattende fornyelse i offentlig sektor for å kunne skape bedre tjenester for innbyggere og næringsliv», sier Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet.

20. okt 2021

Hvis offentlig sektor skal lykkes med å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester og en enklere hverdag, holder det ikke bare å gjøre mer av det samme. Vi må våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse oppgaver på nye måter. Digitaliseringsrådet omtaler denne jakten på fornyelse i sin nye erfaringsrapport for 2021. Dette var også tema på erfaringsseminaret 20. oktober. Siden forrige erfaringsrapport har 12 prosjekter fått råd og anbefalinger.

Rapport og erfaringsseminar

Rapporten ble presentert på erfaringsseminar 20. oktober 2021.

Bilde av Jon Halvorsen, Direktør i Hovedredningssentralen. Kjetil Århus i Digitaliseringsrådet, Tale Skjølsvik Prodekan Oslo Met, Svein Kristiansen leder i Digitaliseringsrådet og Jan Hjelle, KMD
Innledere på erfaringsseminaret til Digitaliseringsrådet: Fra venstre Jon Halvorsen Direktør i Hovedredningssentralen, Kjetil Århus i Digitaliseringsrådet, Tale Skjølsvik Prodekan Oslo Met, Svein Kristiansen leder i Digitaliseringsrådet og Jan Hjelle, Ekspedisjonssjef KMD
Digdir

Her kan du se opptak fra erfaringsseminaret.

Rådet presenterte sin første heldigitale erfaringsrapport på seminaret.

5 viktige råd til toppledere

Med utgangspunkt i rådets funn og erfaringer ser erfaringsrapporten på hvorfor det er viktig å jakte på fornyelse i offentlig sektor, selv om det er krevende. Rapporten utfordrer også ledere til å jakte på fornyelse i et begrenset handlingsrom. Rådet har fem viktige råd til toppledere som skal lykkes med fornyelse:

  • Jobb målrettet med kulturendring – og vit at det tar tid og krever god endringsledelse.
  • Ikke undervurder motstanden mot endring.
  • Fortell de ansatte hvilke følger prosjektet får for dem.
  • Tenk nytt om hvem virksomheten din kan samarbeide med.
  • Vurder handlingsrommet ditt i samarbeid med departementet.

Slik lykkes du med fornyelse

For å lykkes med fornyelse i offentlig sektor er det viktig at lederne går foran. Evne og vilje til å tenke utenfor boksen, lede i usikkerhet, skape engasjement og se utover virksomhetens definerte samfunnsoppdrag – dette er kjennetegn på ledere som jakter på fornyelse.

Dette er Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet er et tilbud til ledere i staten som jobber med endringer der digitalisering utgjør en viktig del. Rådet gir anbefalinger om hvordan lederne kan gjennomføre endringene smart og effektivt. Digitaliseringsrådet består av ti erfarne personer med solid kompetanse og toppledererfaring fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet bemanner og drifter sekretariatet.

Siden oppstarten i 2016 har rådet behandlet over 80 prosjekter og bistått 60 virksomheter med råd og veiledning.

Dette er medlemmene i rådet

Kontakt

Svein Kristensen

Rådsleder, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 38 40 66

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 22 48 46