Hopp til hovedinnhold

Stadig flere nordmenn får nå den pensjonssparingen de har krav på, takket være et samarbeid mellom Skatteetaten og en rekke offentlige og private aktører. Nå er prosjektet én av tre finalister til Digitaliseringsprisen.

To smilende eldre personer på seilbåt
Løsningen som ble lansert ved inngangen til 2023 sparer arbeidstakere og pensjonsselskapene til sammen over 800 millioner kroner årlig, ifølge en beregning fra Finans Norge.
Foto: Shutterstock

– Dette er et foregangsprosjekt fordi det viser hva som er mulig når offentlige virksomheter, bransjeorganisasjoner og næringsliv går sammen om å utvikle gode løsninger for deg og meg. Dette prosjektet bruker fellesløsninger på en god måte, sikrer folks fremtid og sparer næringslivet for millioner, sier juryformann Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet på vegne av juryen.

Bak prosjektet «Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)» står Skatteetaten og samarbeidspartnerne NAV, Statistisk sentralbyrå (SSB), Finanstilsynet, Finans Norge, BITS og en rekke pensjonstilbydere.

Torstein Hoem, divisjonsdirektør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten, er svært fornøyd med at pensjonsprosjektet nå er plukket ut blant 22 nominerte til Digitaliseringsprisen. Vinneren kåres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.

– Dette prosjektet gir oss masse ekstra energi og stolthet! Det er rett og slett utrolig motiverende å være med på å gjennomføre denne typen endringer, hvor vi kan gjøre Norge bedre ved å berøre så mange på en positiv måte. Da er det naturligvis også utrolig stas å bli nominert til finaleplass for Digitaliseringsprisen for innsatsen. Dette er jo en pris som henger høyt, så bare det å komme opp i tetsjiktet her motiverer oss naturligvis til mer og fortsatt innsats, sier Hoem.

Torstein Hoem
Dette prosjektet gir oss masse ekstra energi og stolthet! Det er rett og slett utrolig motiverende å være med på å gjennomføre denne typen endringer, hvor vi kan gjøre Norge bedre ved å berøre så mange på en positiv måte, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.
Foto: Skatteetaten

Gjenbruk og deling i sentrum

Allerede i 2006 kom loven som pålegger de fleste arbeidsgivere å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 12 år senere kunne SSB likevel konstatere at opptil 90 000 arbeidstakere stod uten den OTP-sparingen de har krav på. Samtidig klaget pensjonsbransjen og næringslivet over tungvinte og forvirrende løsninger. Noe måtte gjøres.

Sommeren 2021 fikk Skatteetaten oppdraget med å lede et digitalt samarbeidsprosjekt. Målet var å komme fram til en løsning som gjenbruker og deler opplysninger om inntekt og arbeid mellom offentlige fellesløsninger, pensjonsbransjen og den enkelte arbeidsgiver.

Etaten trakk med seg en rekke samarbeidspartnere, og prosjektledelsen jobbet tett med pensjonsbransjen og hadde jevn dialog med organisasjonene i arbeidslivet. Løsningen som ble lansert ved inngangen til 2023 gir transparens, effektivisering og trygghet for alle parter. Slik sparer arbeidstakere og pensjonsselskapene til sammen over 800 millioner kroner årlig, ifølge en beregning fra Finans Norge.

Økt tilsyn gir flere pensjonsavtaler

I tillegg blir det enklere å føre tilsyn. Tidligere ble det gjennomført 200-400 årlige tilsyn. Det tallet er nå mangedoblet, og betyr at flere arbeidstakere etter hvert får tjenestepensjon. Siden prosjektet gikk i gang har mer enn 2400 arbeidsgivere opprettet OTP-avtale for sine ansatte.

– Dette er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan gi resultater ingen av oss hadde klart å levere alene. Grunnlaget legges i et grundig forarbeid og tydelig definerte felles mål som følges opp gjennom god dialog og tett samarbeid, oppsummerer Torstein Hoem.

Dette er Digitaliseringsprisen

  • En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.
  • Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.
  • Årets nominerte er prosjektene «OTP» (Skatteetaten m.fl.), «DigiUng» (Helsedirektoratet, Bufdir m.fl.) og «Eksportløsning» (Mattilsynet).
  • For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
  • Blant tidligere års vinnere finner vi TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.
  • I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Kontakt

  • Skatteetatens pressetelefon: Tlf. 945 01 000
  • Juryleder Olav Skarsbø, Digdir: Tlf. 909 93 462
  • Kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad, Digdir: Tlf. 478 07 910