Hopp til hovudinnhald

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2023 gjekk til DigiUng-prosjektet og vart delt ut på Digitaliseringskonferansen i Oslo 31. mai.

Illustrasjon: To personer står ved siden av en gylden pokal

Bak DigiUng-prosjektet står Helsedirektoratet og Bufdir med fleire. Vinnaren vart kåra under ei avstemming på konferansen.

Det ligg ei klar forventning frå regjeringa om at offentleg forvalting skal utnytte moglegheitene som digitalisering gir for å lage gode tenester for brukarane og samtidig effektivisere forvaltinga.

På Digitaliseringskonferansen vil dei som har lukkast best med å møte desse forventningane få prisen for sitt arbeid. Digitaliseringsprisen går til ei eller fleire verksemder som har utmerka seg med gode digitaliseringsprosjekt.

Denne gongen var 22 kandidatar nominert til prisen, og dette var dei tre finalistane.

Kriteria som blir lagt til grunn:

  • Bidrar til å realisere regjeringas digitaliseringsstrategi
  • Ei samarbeidsløysing der ei eller fleire offentlege verksemder er tenesteeigar(ar), og utviklinga må gjerne vere resultat av samspel mellom offentlege og private aktørar
  • Kan vise til nyskaping, innovasjon, verdiskaping og berekraft
  • Brukarorientert og bidrar til ein enklare digital kvardag
  • Deler og bruker data på ein god måte 
  • God bruk av nasjonale fellesløysingar
  • Kan vise til klare gevinstar og/eller eit høgt gevinstpotensial

Juryen 2023

Ein jury leia av Digitaliseringsdirektoratet valde ut tre finalekandidatar som vart presentert på konferansen. Sjølve kåringa vart gjort av deltakarane på Digitaliseringskonferansen ved ei digital avstemming.

Liv Dingsør

Liv Dingsør

Daglig leder, DigitalNorway
Portrett av Ingvild Berlin Kalleberg

Ingvild Berlin Kalleberg

Styreleder, Den norske dataforening
Portrett av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide

administrerande direktør, Abelia
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Olav Skarsbø

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Vinnarar av prisen

Kontakt

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90993462