Om Digitaliseringsprisen

Kvart år deler Digdir ut Digitaliseringsprisen til det beste digitaliseringsprosjektet i offentleg sektor.

Illustrasjon: To personer står ved siden av en gylden pokal

Det ligg ei klar forventning frå regjeringa om at offentleg forvalting skal utnytte moglegheitene som digitalisering gir for å lage gode tenester for brukarane og samtidig effektivisere forvaltinga.

På Digitaliseringskonferansen vil dei som har lukkast best med å møte desse forventningane få prisen for sitt arbeid. Digitaliseringsprisen går til ei eller fleire verksemder som har utmerka seg med gode digitaliseringsprosjekt.

I 2022 kjempa desse tre finalistana om prisen. Sjølve kåringa skjedde under festmiddagen på Digitaliseringskonferansen 22. august.

Kriteria som var lagt til grunn:

 • Offentleg sektor er tenesteeigar
 • Bidrar til å realisere regjeringas digitaliseringsstrategi
 • Eit samarbeid på tvers av offentlege verksemder, sektorar og gjerne offentleg-privat sektor som bidrar til ein enklare digital kvardag
 • Set brukaren i sentrum
 • Ei innovativ digital løysing/teneste   
 • Deler og bruker data på ein god måte 
 • God bruk av nasjonale fellesløysingar
 • Kan vise til klare gevinstar og/eller eit høgt gevinstpotensial

Juryen 2022

Ein jury leia av Digitaliseringsdirektoratet valde ut tre finalekandidatar som vart presentert på konferansen. Sjølve kåringa vart gjort av deltakarane på Digitaliseringskonferansen ved ei digital avstemming.

Liv Dingsør portrett

Liv Dingsør

Daglig leder, DigitalNorway
Portrett av Marianne Hofseth-Olsen

Marianne Hofseth-Olsen

Daglig leder, Den Norske Dataforening
Portrett av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide

administrerande direktør, Abelia
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Portrett av Olav Skarsbø

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Tidlegare vinnarar

 • 2021: Folkehelseinstituttet: MSIS labdatabase
 • 2019: NAVs nye netteneste for foreldrepengar
 • 2018: DSOP-samarbeidet: Samtykkebasert lånesøknad
 • 2017: NAV med Digital sykefråværsoppfølging 
 • 2016: Deichmanske bibliotek Tøyen
 • 2015: A-ordninga til NAV, Skatteetaten og SSB

Kontakt

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 99 34 62