Hopp til hovudinnhald

Om Digitaliseringsprisen

Juryen har fått inn mange kandidatar til Digitaliseringsprisen for 2024 og vil fra disse velge ut tre finalister. Disse finalistene blir presentert på Digitaliseringskonferansen 18. juni og vinneren blir stemt frem av publikum.

Illustrasjon: To personer står ved siden av en gylden pokal

Gjennom Digitaliseringsprisen ønskjer vi å løfte fram dei beste tenestene eller prosjekta som har utmerka seg og som viser veg.

Dette må tenesta eller prosjektet gjere

Kriteria som vert lagt til grunn er at tenesta eller prosjektet:

  • Bidrar til å realisere regjeringas digitaliseringsstrategi
  • Ei samarbeidsløysing der ei eller fleire offentlege verksemder er tenesteeigar(ar), og utviklinga må gjerne vere resultat av samspel mellom offentlege og private aktørar
  • Kan vise til nyskaping, innovasjon, verdiskaping og berekraft
  • Brukarorientert og bidrar til ein enklare digital kvardag
  • Deler og bruker data på ein god måte 
  • God bruk av nasjonale fellesløysingar
  • Kan vise til klare gevinstar og/eller eit høgt gevinstpotensial

Juryen 2024

Juryen velgjer ut tre finalekandidatar som vert presentert på konferansen. Sjølve kåringa vart gjort av deltakarane på Digitaliseringskonferansen ved ei digital avstemming.

Liv Dingsør

Liv Dingsør

Daglig leder, DigitalNorway
Portrett av Ingvild Berlin Kalleberg

Ingvild Berlin Kalleberg

Styreleder, Den norske dataforening
Portrett av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide

administrerande direktør, Abelia
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Olav Skarsbø

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Desse har vunne prisen tidlegare

Kontakt

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90993462