Utredning av nye krav til standarder

Her finner du en oversikt over alle innkomne forslag, prioriterte forslag, pågående utredninger og ferdig behandlede utredninger.

Har du forslag om et bruksområde som bør utredes? Send e-post til standard@digdir.no med forslaget og kort begrunnelse for hvorfor.

Det er ingen pågående utredninger.

Ingen forslag foreligger.

Ingen forslag foreligger.

Listet i kronologisk rekkefølge med lenke til prioriteringsnotat med tilhørende møtereferat fra Standardiseringsrådet hvor forslaget ble avvist

Ingen avviste forslag foreligger.