Skatteetaten: Nasjonal tilgang til syntetiske persondata for testformål

Prosjektet skal gi en bred tilgang på ikke-sensitive, men representative testdata fra offentlig sektor. Støtte: 8 836 256.

Programmet for modernisering av folkeregisteret er i ferd med å etablere en omfattende database med syntetiske persondata for testformål. Denne basen dekker det meste av ulike forhold og varianter av personopplysninger i registeret. Basen vil løpende ajourholdes og videreutvikles av Skatteetaten.

For å gjøre det enkelt for øvrig forvaltning å dra full nytte av denne databasen, foreslås det utviklet en velegnet søkeløsning slik at forvaltningen enkelt kan hente utvalg av syntetiske persondata tilpasset eget behov.

Løsningen utvikles som ledd i det etablerte samarbeidet på testområdet mellom en rekke forvaltningsorganer, med deltakelse fra Difi. Utviklingsarbeidet vil være en katalysator for privat og offentlig innovasjon ved at det gir en bred tilgang på ikke-sensitive, men representative testdata fra offentlig sektor.