Hopp til hovedinnhold

Medlemmar i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Digitaliseringsdirektoratet peiker ut leiaren for rådet, og er også ansvarleg for å vurdere og eventuelt justere samansetninga av rådet. Jens Riis er leiar i rådet.

Medlemmar i rådet

Portrett Jens Friis

Virksomhetsarkitekt, KS Jens Riis

Jens Riis er leiar av Arkitektur- og standardiseringsrådet, og har lang erfaring som IT-leder fra blant annet DNB og Tryg forsikring. Siden 2012 har han jobbet som virksomhetsarkitekt og ble ansatt i KS fra høsten 2021 etter 5 år i Bergen kommune. Han var med og etablerte KS faggruppe for arkitektur og ledet gruppen fra 2017-2019. Han er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse.
Astri Verdal

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Astri Synnøve Verdal

Astri Verdal har jobbet som er virksomhetsarkitekt i Digitaliseringsdirektoratet siden mai 2021. Hovedarbeidsområder er nasjonal arkitektur og felles økosystem i tillegg til å være kontaktperson for EIF (European Interoperability Framework). Hun har lang erfaring som arkitekt i statlige virksomheter og har jobbet med både systemutvikling, datavarehus og løsningsarkitektur før hun de siste 7 årene jobbet som virksomhetsarkitekt i Statnett og IMDi.
Malin Skår

Kartverket Malin Skår

Skår jobber med virksomhetsarkitektur og digital transformasjon i Kartverket. Hun er bredt involvert i samarbeidsarenaer som utvikler referansearkitekturer for nasjonale fellesløsninger. Hun har en akademisk grad innenfor informasjonssystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Magnus Rognstad Neby

Innlandet fylkeskommune Magnus Rognstad Neby

Neby er enhetsleder for digitalisering og tjenesteutvikling i Innlandet fylkeskommune. Han har jobbet med virksomhetsarkitektur og tjenesteutvikling i fylkeskommunen siden 2019. Neby har mange års erfaring fra Forsvaret i tillegg til å ha jobbet som konsulent i Sopra Steria. Neby er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Forsvarets høgskole og har en mastergrad i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet.
Håkon Tverrli

Seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse Håkon Tverrli

Tverrli er seniorrådgiver i samhandlingsdivisjonen i Direktoratet for E-helse. Han har nesten 30 års erfaring med IKT-arkitektur og strategisk utvikling i ulike roller innen bransjene Telecom, Finans, Kultur, Arbeid og Velferd og Helse. Fra 2016 har Tverrli jobbet med virksomhetsarkitektur, og har i disse årene arbeidet med tverrsektorielle behov, strategier og tiltak. Han har representert NAV og Direktoratet for E-helse i ulike tverrsektorielle fora som Skates Arbeidsutvalg, Arkitektur- og Standardiseringsrådet og ID-nettverket. Tverrli er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.
Jon Arve Risan, Norstella

Daglig leder, Norstella Jon Arve Risan

Jon Arve har ledet NorStella i ulike posisjoner siden 2014 og har vært medlem av Standardiseringsrådet siden 2016. Han har sin bakgrunn fra forsikring (Høyere forsikringseksamen) og jobbet hele sitt yrkesaktive liv som forretningsarkitekt i grenseflaten mellom forretning og teknologi med fokus på prosess og forenkling. Frem til 2018 var han ansatt i Statens Pensjonskasse som forretningsrådgiver. NorStella har sitt fokus på å skape synergi mellom privat og offentlig sektor hva gjelder å utnytte de mulighetene som teknologi og data skaper. Standarder er ofte en muliggjører i slike sammenhenger. Innovative nettverksgrupper og større arrangementer er virkemidler.
Andreas Sønåsen

Kongsbergregionen Andreas Sønåsen

Sønåsen har vært rådgiver i Kongsbergregionens samarbeid om tjenesteutvikling siden 2020. Han har tidligere jobbet som konsulent i Differ Strategy Consulting. Sønåsen er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NMBU.

Standard Norge Haakon Heyerdahl

NAV Lejla Giske

Brønnøysundregistra Geir Ørnulf Olsen

Skatteetaten Endre Grøtnes

Arkivverket Tor Gaarder

Digitaliseringsdirektoratet Heidi Joanne Bergh-Hoff

Sekretariat for Arkitektur- og standardiseringsrådet

Elianne Eggum

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Elianne Eggum

Elianne er seniorrådgjevar og har jobba i Digdir (og Difi) sidan 2010. Hovedområda er blant anna Kunnskap og analyse, samhandling i offentlig sektor, standardisering og arkitektur. Ho er sekretariatsleiar for Arkitektur- og standardiseringsrådet.
Rune Karlsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Rune Karlsen

Rune er seniorrådgiver og har jobbet i Digdir (og Difi) siden 2017. Hovedområdene standardisering og arkitektur, med hovedansvar for standardiseringsarbeidet innenfor IT i Digdir. Han har vært med i sekretariatet i Arkitektur- og standardiseringsrådet siden etableringen i 2019. Han var også sekretariatsleder for Standardiseringsrådet, som var forløperen til Arkitektur- og standardiseringsrådet. Rune har lang erfaring fra telecom- og mobilbransjen, fra bla. Ericsson og Telia, og er utdannet ingeniør i teleteknikk og bedriftsøkonom.