Hopp til hovedinnhold

Medlemmar i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Digitaliseringsdirektoratet peiker ut leiaren for rådet, og er også ansvarleg for å vurdere og eventuelt justere samansetninga av rådet. Jens Riis er leiar i rådet.

Medlemmar i rådet

Portrett Jens Friis

Virksomhetsarkitekt, KS Jens Riis

Jens Riis er leiar av Arkitektur- og standardiseringsrådet, og har lang erfaring som IT-leder fra blant annet DNB og Tryg forsikring. Siden 2012 har han jobbet som virksomhetsarkitekt og ble ansatt i KS fra høsten 2021 etter 5 år i Bergen kommune. Han var med og etablerte KS faggruppe for arkitektur og ledet gruppen fra 2017-2019. Han er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse.

Astri Verdal

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Astri Synnøve Verdal

Verdal har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden mai 2021 med arbeidsområdene nasjonal arkitektur, felles økosystem og sammenhengende tjenester. Hun har lang erfaring som virksomhetsarkitekt fra flere offentlige virksomheter, og har arbeidet med arkitektur i over 10 år. Astri har sin bakgrunn fra systemutvikling.

Malin Skår

Kartverket Malin Skår

Skår jobber med virksomhetsarkitektur og digital transformasjon i Kartverket. Hun er bredt involvert i samarbeidsarenaer som utvikler referansearkitekturer for nasjonale fellesløsninger. Hun har en akademisk grad innenfor informasjonssystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Magnus Rognstad Neby

Innlandet fylkeskommune Magnus Rognstad Neby

Neby er enhetsleder for digitalisering og tjenesteutvikling i Innlandet fylkeskommune. Han har jobbet med virksomhetsarkitektur og tjenesteutvikling i fylkeskommunen siden 2019. Neby har mange års erfaring fra Forsvaret i tillegg til å ha jobbet som konsulent i Sopra Steria. Neby er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Forsvarets høgskole og har en mastergrad i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet.

Håkon Tverrli

Seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse Håkon Tverrli

Tverrli er seniorrådgiver i samhandlingsdivisjonen i Direktoratet for E-helse. Han har nesten 30 års erfaring med IKT-arkitektur og strategisk utvikling i ulike roller innen bransjene Telecom, Finans, Kultur, Arbeid og Velferd og Helse. Fra 2016 har Tverrli jobbet med virksomhetsarkitektur, og har i disse årene arbeidet med tverrsektorielle behov, strategier og tiltak. Han har representert NAV og Direktoratet for E-helse i ulike tverrsektorielle fora som Skates Arbeidsutvalg, Arkitektur- og Standardiseringsrådet og ID-nettverket. Tverrli er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Norstella Agathe Tørris

Andreas Sønåsen

Kongsbergregionen Andreas Sønåsen

Sønåsen har vært rådgiver i Kongsbergregionens samarbeid om tjenesteutvikling siden 2020. Han har tidligere jobbet som konsulent i Differ Strategy Consulting. Sønåsen er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NMBU.

Geir Ørnulf Olsen

Fagdirektør, Brønnøysundregistra Geir Ørnulf Olsen

Ørnulf er fagdirektør/sjefsarkitekt og har jobbet ved Brønnøysundregistrene siden 2005. Hovedområdet er innenfor IKT-arkitektur og han er faglig leder for arkitektene ved Brønnøysundregistrene. Ørnulf har en akademisk bakgrunn med mastergrad innenfor informasjonssystemer, økonomi og ledelse fra University of Central Florida, USA

Standard Norge Haakon Heyerdahl

NAV Lejla Giske

Skatteetaten Endre Grøtnes

Arkivverket Tor Gaarder

Digitaliseringsdirektoratet Heidi Joanne Bergh-Hoff

Sekretariat for Arkitektur- og standardiseringsrådet

Elianne Eggum

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Elianne Eggum

Elianne er seniorrådgjevar og har jobba i Digdir (og Difi) sidan 2010. Hovedområda er blant anna Kunnskap og analyse, samhandling i offentlig sektor, standardisering og arkitektur. Ho er sekretariatsleiar for Arkitektur- og standardiseringsrådet.

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Sunniva Slotten