Hopp til hovedinnhold

Medlemmar i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Digitaliseringsdirektoratet peiker ut leiaren for rådet, og er også ansvarleg for å vurdere og eventuelt justere samansetninga av rådet. Håkon Tverrli er leiar i rådet.

Medlemmar i rådet

Håkon Tverrli

Seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse Håkon Tverrli

Tverrli er leiar av Arkitektur- og standardiseringsrådet, og er seniorrådgiver i avdeling for arkitektur i Helsedirektoratet. Han har nesten 30 års erfaring med IKT-arkitektur og strategisk utvikling i ulike roller innen bransjene Telecom, Finans, Kultur, Arbeid og Velferd og Helse. Fra 2016 har Tverrli jobbet med virksomhetsarkitektur, og har i disse årene arbeidet med tverrsektorielle behov, strategier og tiltak. Han har representert NAV og Direktoratet for E-helse i ulike tverrsektorielle fora som Skates Arbeidsutvalg, Arkitektur- og Standardiseringsrådet og ID-nettverket. Tverrli er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Astri Verdal

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Astri Synnøve Verdal

Verdal har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden mai 2021 med arbeidsområdene nasjonal arkitektur, felles økosystem og sammenhengende tjenester. Hun har lang erfaring som virksomhetsarkitekt fra flere offentlige virksomheter, og har arbeidet med arkitektur i over 10 år. Astri har sin bakgrunn fra systemutvikling.

Heidi Melbye

Senioringeniør, Kartverket Heidi Melbye


Melbye har jobba som forretningsutviklar i Kartverket sidan 2022 med arbeidsområda standardisering og informasjonsforvaltning/datastyring.

Ho har erfaring frå systemutvikling og produktleiing, og er utdanna statsvitar frå Universitetet i Oslo.

Magnus Rognstad Neby

Innlandet fylkeskommune Magnus Rognstad Neby

Neby er enhetsleder for digitalisering og tjenesteutvikling i Innlandet fylkeskommune. Han har jobbet med virksomhetsarkitektur og tjenesteutvikling i fylkeskommunen siden 2019. Neby har mange års erfaring fra Forsvaret i tillegg til å ha jobbet som konsulent i Sopra Steria. Neby er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Forsvarets høgskole og har en mastergrad i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet.

Bilde av Heidi Johanne Bergh-Hoff

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Heidi Joanne Bergh-Hoff

Heidi Bergh-Hoff er virksomhetsarkitekt hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Hun jobber med digital transformasjon, deling av data og informasjonsforvaltning. Nylig har Heidi jobbet med spesifikasjon av referansearkitekturer for deling av data i samarbeid med institusjoner innen høyere utdanning, og for Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF). Hun har bakgrunn fra systemutvikling, ledelse og produktledelse innen privat industri både i California i USA og Norge.

Geir Ørnulf Olsen

Fagdirektør, Brønnøysundregistra Geir Ørnulf Olsen

Ørnulf er fagdirektør/sjefsarkitekt og har jobbet ved Brønnøysundregistrene siden 2005. Hovedområdet er innenfor IKT-arkitektur og han er faglig leder for arkitektene ved Brønnøysundregistrene. Ørnulf har en akademisk bakgrunn med mastergrad innenfor informasjonssystemer, økonomi og ledelse fra University of Central Florida, USA

Bilde av Haakon Heyerdahl

Prosjektleder, Standard Norge Haakon Heyerdahl

Heyerdahl har representert Standard Norge i Arkitektur og standardiseringsrådet siden 2018. Han har IKT og digitalisering som spesialområde og har bl.a. ansvaret for en rekke prosjekter hvor IKT er koblet til Universell Utforming. Heyerdahl har siden 2019 sittet sammen med Digdir i EU kommisjonsens rådgivende organ for standardisering. Han har 10 års erfaring som forretningsutvikler og har hovedsakelig jobbet innen IKT og Telecom samt 13 år i kraftbransjen. Heyerdahl har en mastergrad i markedsføring og ledelse fra Handelshøyskolen i København.

NAV Lejla Giske

Cathrine Holten

IT-strategisk rådgiver, Skatteetaten Cathrine Holten

Cathrine Holten er IT-strategisk rådgiver i Skatteetaten. Med lang erfaring som leder, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgiver fra Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet (FAD), Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet, har hun inngående kunnskap om både muligheter og hindre for å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Arkivverket Tor Gaarder

Bilde av Andreas Sigvaldsen

Verksemdsarkitekt, KS Digitale fellestenester Andreas Sigvaldsen

Sigvaldsen er virksomhetsarkitekt i KS Digitale fellestjenester AS. Han har nesten 20 års erfaring med virksomhetsarkitektur, standardisering og digital transformasjon fra spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren. Sigvaldsen er også medlem i KS sitt Fagråd for virksomhetsarkitektur og har mastergrad i informasjonsteknologi fra Universitet i Aalborg.

Sekretariat for Arkitektur- og standardiseringsrådet

Elianne Eggum

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet Elianne Eggum

Elianne er fagdirektør og har jobba i Digdir (og Difi) sidan 2010. Hovedområda er blant anna Kunnskap og analyse, samhandling i offentlig sektor, standardisering og arkitektur. Ho er sekretariatsleiar for Arkitektur- og standardiseringsrådet og også for tida leiar for Skatesekretariatet.

Bilde av Sunniva Slotten

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Sunniva Slotten