Hopp til hovudinnhald

Rådet har 15 medlemmer frå statleg og kommunal sektor, Norstella og Standard Norge, og held fire møte i året.