Krav og anbefalinger innenfor digitalisering

Bruk filter for å spisse visningen. Vil du kun sjå krav for kommunar? Eller alle krav i Digitaliseringsrundskrivet?

Du valde Informasjonsforvaltning and Referansekatalogen for IT-standardar, som gav 5 treff.