Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Nytt nasjonalt tolkeregister

Prosjektet skal anskaffe ny teknologi og utvikle nye funksjoner i et nytt nasjonalt tolkeregister. Støtte: 9 000 000.

Registeret ble opprettet i 2005, og er et sentralt verktøy for kvalitetssikring av tolker til offentlig sektor. Prosjektet skal gjennom anskaffelse av ny teknologi forbedre dagens register og utvikle funksjoner som skal:

  • effektivisere bestilling av tolker til offentlig sektor
  • effektivisere søknadsbehandling
  • øke kvaliteten og sikkerheten på tjenestene
  • forbedre statistikkuttak og styringsinformasjon
  • bedre utnytte de oppførte tolkenes kapasitet