Hvordan etablere porteføljestyring

Porteføljestyring kan implementeres stegvis, og vil være en endringsreise for alle involverte.

Forankring hos virksomhetsledelsen

Din ledelse må ha tatt den innledende beslutningen om å sette i gang. De skal lede virksomhetens prosjektaktiviteter på en ny måte når porteføljestyring innføres. Dette vil utfordre dem, den nåværende organiseringen og de lokale beslutningsprosessene. Det kan være lurt å sikre at din virksomhet er klar for en slik endring. God forankring i virksomhetens øverste ledelse er en forutsetning for å lykkes.

Må bygge på en prosjektmodell

Om din virksomhet ikke gjennomfører prosjekter etter en bestemt prosjektmodell kan dere ta utgangspunkt i Prosjektveiviseren. Den valgte prosjektmodellen må implementeres i hele virksomheten. Det er ikke uvanlig å innføre både prosjektmodell og porteføljestyring samtidig. Difi bidrar med råd og veiledning dersom det er ønskelig.

Vær oppmerksom på at innføring av porteføljestyring er en organisatorisk endringsprosess. Undervurder ikke behovet for et kompetanseløft i organisasjonen. Innføring av porteføljestyring medfører endring i arbeidsform både for ledere og medarbeidere.

Stegvis prosess for innføring av porteføljestyring

Denne stegvise prosessen er rettet mot deg som har fått ansvaret for å etablere prosjektporteføljestyring i virksomheten.  Veiledningen skal fungere som inspirasjon og hjelp til å komme i gang, men det er viktig at du tilpasser prosessen til behovene i din organisasjon.

Innen du går i gang bør du etablere en prosjektgruppe som minimum består av de som skal drive porteføljestyringen etter at prosjektet er avsluttet. Vi har i beskrivelsen av disse stegene latt oss inspirere av Kombit i Danmark.

De 4 stegene:

Kontakt

Lars Nokken

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 419 08 733