Folkehelseinstituttet: Felles løsning for rapportering av dødsfall (eDÅR)

Prosjektet skal lage en elektronisk registrering av dødsfall og innmelding av dødsfall og dødsårsaker. Støtte: 14 700 000.

Elektronisk registrering av dødsfall og innmelding av dødsfall og dødsårsaker er en nødvendig forutsetning for å få raskt oppdatert Folkeregister og Dødsårsaksregister. Dagens innmelding er 100 % papirbasert, og legger begrensninger på hvor raskt og godt data kan oppdateres i registrene.

Løsningen vil gi et mer oppdatert og dagsaktuelt Dødsårsaksregister (DÅR) som kan brukes i løpende helseovervåkning og beredskap, og vil sikre kvaliteten på data i registeret. En elektronisk dødsmelding vil dessuten være et viktig bidrag til et modernisert Folkeregister og sikre raskt oppdatert informasjon om død. Store deler av offentlig og privat sektor baserer seg på at Folkeregisteret er dagsaktuelt og korrekt.

Prosjektet er avslutta.