Direktoratet for e-helse: Digital førerettsforvaltning

Prosjektet skal digitalisere prosessen med å fornye føreretten. Støtte: kr 15 000 000.

Hvert år behandles mellom 200 000–300 000 søknader om fornying av føreretten. I dag er dialog mellom leger og vegmyndighet papirbasert og innbyggerne må personlig møte opp på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner med helseattest.

Prosjektet skal gjøre dialogen mellom lege og vegmyndighet digital, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen.