Brønnøysundregistrene: API-katalog

API-katalogen skal gi oversikt over grensesnitt til data som kan deles. Støtte: kr 6 300 000.

Det er behov for å få en bedre og mer helhetlig utnyttelse av grunndata gjennom å gi en oversikt over grensesnitt til data (API). Det mangler oversikt og standarder på tvers av sektorer for hvordan API-er bør beskrives. Det er ikke felles begrepsbruk og det er ikke i tilstrekkelig grad mulig å utnytte tjenestebeskrivelsene i sanntid.

Målet er å øke gjennomføringsevnen til digitaliseringsprosjekter gjennom å etablere felles beskrivelser av AP-Ier for tilgang til datasett.

Offentlig sektor får muligheten til å beskrive tekniske grensesnitt til datasett de har beskrevet i felles datakatalog, gjøre beskrivelsene tilgjengelige for andre og dermed legge til rette for gjenbruk.

Prosjektet skal lage:

  • standard for API-beskrivelser
  • støtte til API-beskrivelse
  • søke- og høstingstjeneste, knyttet til felles datakatalog