WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er retningslinjer for korleis nettsider skal lagast meir tilgjengelege.

Standarden inngår i følgjande bruksområde:

Er WCAG 2.0 obligatorisk eller tilrådd?

Sjå tilhøyrande bruksområde for informasjon om når standarden skal brukast.

Kort om WCAG 2.0

WCAG 2.0 består av retningslinjer for meir tilgjengelege nettsider.

Kvifor bruka WCAG 2.0?

Dersom WCAG 2.0 blir følgt ved utforming av nettsider, vil innhaldet bli tilgjengeleg for fleire. WCAG 2.0 inneheld retningslinjer som skal medverke til at sidene blir tilgjengelege for menneske med spesielle behov som nedsett syn, høyrsel og motoriske eller kognitive evner.

Retningslinjene vil dessutan ofte gjere innhaldet betre for brukarar generelt.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: 2.0

Type standard: Retningslinjer for for meir tilgjengelege nettsider

Språk: Norsk og Engelsk

Organisasjon: W3C