Nettleserbaserte tjenester

En nettleserbasert tjeneste er en interaktiv tjeneste beregnet for bruk i nettlesere der brukeren gjennom input påvirker resultatet av transaksjonen, i motsetning til rene statiske informasjonssider. Typiske eksempler er elektroniske skjemaer og beregningskalkulatorer.

Ved å benytte dette begrepet inkluderer vi også moderne dialogbaserte løsninger som gjerne benyttes i stedet for skjema. App-er for mobil og nettbrett er ikke en del av dette bruksområdet.

Krav til bruk av standarder for nettleserbaserte tjenester

Skal du anskaffe, utvikle, utforme, bruke eller drifte en nettleserbasert tjeneste? Sjekk når disse standardene er obligatoriske eller anbefalte for dere:

Vi anbefaler at alle nye og eksisterende nettleserbaserte tjenester gjøres tilgjengelig på offentlige nettsider i HTML5 (se ovenfor). HTML 4.01(W3C 1999) og XHTML 1.0 (W3C 2000) er under utfasing. Eldre tjenester kan derfor fortsatt benyttes i disse formatene, men ved større omlegginger skal det nye formatet tas i bruk.

Digitaliseringsdirektoratet gjør oppmerksom på at ikke alle nettlesere og hjelpemidler er fullt oppdatert til å tolke HTML5, og at dette kan skape problemer for brukere av tjenester med eldre nettlesere. Digitaliseringsdirektoratet anbefaler derfor virksomhetene å holde seg oppdatert på hva som er status for bruk av nettlesere blant deres brukergrupper, og bruke fallback-løsninger hvis nødvendig.

På nye nettsider anbefaler vi at formattering defineres i HTML ved å benytte CSS 2 (Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 Specification) eller CSS 3. Ved bruk av CSS 3 må denne implementeres slik at tekstdokumentet kan leses av eldre nettlesere, og det må gjøres grundig brukertesting for å sikre tilfredsstillende støtte også i eldre nettlesere. Eldre nettsider kan fortsatt benytte CSS 2, men denne versjonen er satt under utfasing og skal ikke benyttes på nye nettsider.

WCAG gir retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider. Det er obligatorisk å utforme nettleserbaserte tjenester som skal publiseres på Internett i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0 (NS-ISO/IEC40500:2012), på minimum nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5. Vi anbefaler derimot å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene. For offentlige virksomheter hvor utforming av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning enn Forskrift om universell utforming, gjelder kun våre anbefalte krav for dette bruksområdet, og ikke de obligatoriske kravene.

Du finner veiledning på universell utforming hos Tilsyn for universell utforming av IKT.

Vi anbefaler å kode nettleserbaserte tjenester som skal publiseres på Internett med ISO/IEC 10646 representert ved UTF8.

Vi anbefaler å benytte ISO 639 for deklarering av språkkoder for offentlige nettsider i HTML. For de språkene som har språkkoder i ISO 639-1 (to bokstavers kode), skal denne brukes. Om ikke må en se videre til ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder). Entydige koder skal brukes fremfor språkgruppekoder. Det betyr at det må skilles mellom ulike samiske språk og mellom bokmål og nynorsk. Anbefalingen gjelder alle språk.

PDF kan benyttes i sammenheng med kvitteringer eller tilgjengeliggjøring av statiske dokumenter i en interaktiv innsynstjeneste, med mindre et mer egnet format er tilgjengelig.

Velger virksomheten din å gjøre bruk av Javascript, anbefales det at dere baserer dere på W3C sin versjon av DOM (DOM = Document Object Model).

Når gjelder kravene fra?

Anbefalingene er gjeldende. De ble innført 21.07.2015.

Det er ingen tidligere krav på området.

Hvordan tilfredsstille kravene?

Det er ikke utarbeidet noen veiledere på området ennå.

Eksempler på nettleserbaserte tjenester

Nettleserbaserte tjenester omfatter når man skal anskaffe, utvikle, utforme, bruke eller drifte publiseringsløsning, interaktive tjenester som publiseres på internett, og skjema.