Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering

Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering beskriver en prosess for å koordinere begreper mellom to eller flere parter innenfor offentlig sektor.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Standarden beskriver en prosess for å koordinere begrepsbruk innen offentlig sektor. Standarden gir en veiledning for de ulike stegene i prosessen for å harmonisere og differensiere begreper, og dermed en felles ramme for etater som skal arbeide sammen.

Standarden er utviklet for offentlig sektor, men kan også anvendes i alle samfunnssektorer og i internasjonalt samarbeid.

Status

Anbefalingen er gjeldende.  Denne erstatter tidligere Standard for begrepskoordinering v.1.0 fra 13. februar 2013.

Veileder

Det anses ikke nødvendig med egen veileder for denne standarden.

Endringsbehov og endringsforslag

Konkrete endringsbehov og endringsforslag meldes inn fortrinnsvis på GitHub.