DCAT(Data Catalog Vocabulary)

DCAT-AP-NO er basert på den europeiske DCAT-profilen som er forvaltet av EU-kommisjonens ISA-program. Standarden legger til rette for internasjonal utveksling ved å sikre at beskrivelser av offentlige data utføres på en felles, strukturert måte og i en maskinlesbar form.

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er DCAT-AP-NO obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om standarden

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO) stiller krav til hva som skal, bør og kan være med i beskrivelsene, med spesifikasjon av dataformat. Formålet med standarden er å legge tilrette for utveksling av beskrivelser av datasett, og å lette søk etter datasett.

Digitaliseringsdirektoratets register over åpne data har også informasjon om DCAT-AP-NO.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:       DCAT-AP v1.1, DCAT-AP-NO 1.0

Type standard:            Beskrivelse av datasett og datakataloger

Språk:                           Engelsk, Norsk

Organisasjon:               ISA