Hopp til hovedinnhold

NOBID-konsortiet er valgt ut til å gjennomføre en storskalapilot av EUs kommende digitale lommebok.

Lommeboken skal være en app som skal gjøre det mulig å identifisere seg, lagre og dele digitale bevis på tvers av landegrensene. Førerkort, helseattest, vitnemål eller pass – dette er eksempler på digitale bevis som kan legges inn i lommebok-appen.

Med løsninger for elektronisk signatur som bygges inn i appen, skal innbyggere få mulighet til å gjennomføre digitale tjenester på tvers av Europa – alt i en og samme app.

Pilotprosjektet skal ha fokus på digitale betalinger, et av kjerneområdene som EU-Kommisjonen har valgt for den digitale lommeboken. Med lommeboken skal det bli mulig å gjennomføre konto-til-konto betalinger både nasjonalt og internasjonalt.

Den grenseoverkryssende piloten skal gjennomføres med ekte brukere i flere land, og går over to år. Prosjektet har sikret opp mot 200 millioner norske kroner gjennom EUs finansieringsprogram for digitalisering, DIGITAL Europa. Konsortiet går nå i kontraktsforhandlinger med EU, og arbeidet med piloten skal begynne i mars 2023.

Seks land står bak samarbeidet: Norge, Danmark, Tyskland, Island, Italia og Latvia. I tillegg samarbeider konsortiet med noen av Europas fremste eksperter på digital identitet og digitale betalinger.

Prosjektet er en videreføring av det digitale identitetssamarbeidet Digdir leder gjennom Nordisk Ministerråd. NOBID-prosjektet (Nordisk-Baltisk eID-prosjekt) ble opprinnelig etablert i 2017 for å harmonisere eID-løsningene i den nordisk-baltiske regionen, og fortsetter samhandlingen i arbeidet med digital lommebok.