Tillitsreform + innovasjon = bedre tjenester til innbyggerne - Arendalsuka

Emner:
 • Digdir
 • Stimulab
 • Innovasjon
 • Digitalisering og samordning
Tid:
onsdag 17. august kl. 13:15–14:15, 2022
Sted:
Vitensenteret, Arendal
Kontaktperson:
Ellen Strålberg, 97 67 97 68

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne. Alle departementer arbeider nå med en plan for hvordan de vil gjennomføre tillitsreformen på sine områder. Men hva som ligger i tillitsreformen er fortsatt litt uklart. Og det er bevisst – mens noen sentrale rammer er lagt, så skal reformen skje nedenfra. Faktisk ganske i tråd med intensjonene som ligger bak, herunder mer faglig frihet for førstelinjen og større handlingsrom.

Stimulab er offentlig sektors innovasjonslab som skal utvikle kunnskap og spre erfaringer om samordnede tjenester til beste for brukerne. Innebygd i denne metoden er grep som passer godt i et tillitsperspektiv.

I denne timen skal vi diskutere erfaringer fra noen Stimulab-prosjekter som har eksperimentert med viktige «ingredienser» for en tillitsreform, nemlig mer tillit til ansatte, bedre faglig samarbeid på tvers av etater og ikke minst et nytt syn og praksis på hvordan man setter innbyggeren i sentrum for tjenesten. Vi ønsker å bidra til å belyse hvordan innovasjon og brukerorientering kan være nyttig tilnærming for å nå noen av ambisjonene med tillitsreformen.

Medvirkende

 • Erik Wold, Debattleder
 • Hilde Nagell, Rådgiver, Tankesmien Agenda
 • Ellen Margrete Carlsen, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 • Inger Marethe Egeland, Kommunalsjef for helse og velferd, Flekkefjord kommune
 • Trude Senneseth, Psykologspesialist, ansvarlig for Samskaping i Vest, Helse Bergen
 • Siri Arntzen, Seniorrådgiver forskning og utvikling, Nord universitet
 • Håkon Skulstad, Assisterende politidirektør, Politidirektoratet

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68