Prosjektportefølje Stimulab Politidirektoratet: Innbyggerstemmen  

Politidirektoratet skal se på «innbyggerstemmen» i politiets arbeid i Norge. Det er behov for å tenke nytt for å sikre at politiet når ut til ulike grupper av befolkningen, både kulturelt og i praksis.

Virksomhet: Politidirektoratet

Leverandør: PwC

Behovet som skal dekkes

Undersøkelser viser at befolkningen oppfatter politiet som lite tilgjengelig. Gjennom Stimulab-prosjektet Innbyggerstemmen har man sett på hvordan man kan bedre situasjonen. Prosjektet har fokusert på tre ulike situasjoner hvor politiet kan involvere innbyggerne.

  • For det første kan politiet involvere innbyggerne som en «medprodusent» når vi jobber med forebygging, etterforskning, saksbehandling og alt vi gjør til daglig i politiet.
  • For det andre kan politiet involvere innbyggerne som en «medutvikler» når vi forbedrer tjenestene våre, utvikler nye løsninger og jobber med nyskaping i politiet.
  • Og ikke minst, politiet kan involvere innbyggerne som en «medvirker» når vi lager planer, tar beslutninger, utvikler strategier og prioriterer satsninger i politiet. 

Om prosjektet

Prosjektet startet i 2021 og avsluttes i begynnelsen av 2022.