Hopp til hovedinnhold
28. april 2021

Det gjelder å ha noe å strekke seg etter. I Digdir har vi sammen utarbeidet en strategi og besluttet våre viktigste mål og tiltak frem mot 2025.

Dette er Digitaliseringsdirektoratet: Om vårt oppdrag, vår visjon og våre roller.

Det er mange som har forventninger til oss som arbeider i offentlig sektor. Når vi går på jobb om morgenen, eller har beredskapsvakt på kvelds- og nattestid, så gjør vi det på vegne av fellesskapet. Som offentlig virksomhet disponerer vi vesentlige ressurser og har et stort ansvar for å levere mest mulig for minst mulig.

Jeg ønsker å dele Digdirs nye strategi med våre omgivelser. Den viser hvordan vi tenker å jobbe frem mot 2025 for å levere på vårt samfunnsoppdrag.

Høye forventninger

Helt siden regjeringen lanserte etableringen av det nye Digitaliseringsdirektoratet i 2019, har ambisjonen vært klar: Norge skal være ledende i verden innen digitalisering av offentlige tjenester. Like etter etableringen 1. januar året etter, satte vi i gang med å løse presserende oppgaver. Pandemien utløste et til dels akutt og omfattende digitaliseringsbehov som vi gjøv løs på - sammen med mange av våre samarbeidsaktører i offentlig og privat sektor.

Den historien skal jeg ikke repetere her, men en av konsekvensene var at vi måtte utsette arbeidet med å strømlinjeforme vår nye organisasjon. Det handlet blant annet om å peke ut felles retning med en ny strategi og sette i gang en større prosess for organisasjonsutvikling.

Noe er allerede gjort, men nå skjerper vi arbeidet. Vi har ambisjoner om å gi sterke bidrag til digitaliseringen av Norge og være regjeringens spydspiss på området.

Våre fire hovedmål

I arbeidet med strategien har vi nettopp tatt utgangspunkt i forventningene som stilles til oss i Digdir. I tillegg til styrende dokumenter fra vårt eierdepartement og rollene vi skal fylle som premissgiver, iverksetter, leverandør av fellesløsninger og tilsyn, så skal Digdir være sentral i arbeidet med å realisere digitaliseringsstrategien fra regjeringen og KS. Dette arbeidet kan vi ikke gjøre alene. Det krever samarbeid og samordning av alle gode krefter. Nettopp derfor er vår visjon «Sammen for en enklere digital hverdag».

Ut fra disse forventingene har vi i Digdir blinket ut fire hovedmål for vårt arbeid frem mot 2025. De tre første er eksternt rettet, det fjerde sier hvordan vi skal utvikle organisasjonen internt for å kunne levere fremragende på de tre første:

  1. Gjennom samarbeid realiserer vi regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi
  2. Gjennom bruk av fellesløsningene skaper vi verdier og digitale tjenester med høy tillit
  3. Digitale tjenester er sammenhengende og tilgjengelige for alle
  4. Digitaliseringsdirektoratet er en nytenkende og attraktiv organisasjon

Våre tiltak

Og som alltid – ingen mål uten tiltak! Vi deler gjerne med alle hvordan vi har tenkt å jobbe for å nå målene, og derfor kan du lese hele strategidokumentet her på våre nettsider.

For oss har det vært viktig å komme fram til et sett med tiltak som kan være målbare og konkrete, er enkle å forstå – og motiverende for organisasjonen.

Den sterkeste drivkraften i Digdir er våre medarbeidere, og jeg håper og tror at dette er en strategi som vi, sammen med våre samarbeidspartnere, kan omsette fra ord til handling. Slik sett er målene og tiltakene vi har satt oss internt i punkt fire svært viktige, slik at vi setter oss enda bedre i stand til å levere på de tre første.

Vi har det beste foran oss!

I Digdir skal vi nå i gang med den jobben som vi ikke fikk startet da pandemien kom rullende inn og kastet om på alle planer. Vi har startet arbeidet med å se på hvordan vi kan få mest mulig ut av organisasjonen vår etter sammenslåingen. Med grunnlag i det arbeidet og den nye strategien skal vi se grundigere på hvordan vi er organisert, slik at vi kan rigge oss og løse oppgavene best mulig i årene som kommer. Vår plan er å oppdatere strategien årlig.

Jeg gleder meg, for jeg tror vi har det beste i vente. Vi har god drahjelp gjennom vår eier Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i spissen har regjeringen vist at ambisjonene ikke bare er ord, men målrettet politikk og helhjertet satsing der vi i Digdir har fått en sentral rolle i arbeidet.

Jeg har sett hva denne organisasjonen er i stand til å levere, og vi har mange interessante og utfordrende oppdrag å gå løs på.

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Sutorius var direktør i Difi og Digitaliseringsdirektoratet i perioden 2016-2022. Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Forfatter

Steffen Sutorius portrett
Steffen Sutorius
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommentarer (1)

O

olav moe

15. mai 2021

Jeg er oppført med mobilnummer i min profil.
Nummeret er registrert på kona i telefonkatalogen, det er hun som ringer.

Hvordan kan Telenor sjekke nummeret mot nasjonalt register ved innlogging?

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
16 + 1 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.