Hopp til hovedinnhold

Formålet med veilederen "Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data"

Veileder for roller og ansvar ved deling av opplysninger gir veiledning for deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

Økt juridisk og organisatorisk samhandlingsevne

Veilederen er basert på regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi og digitaliseringsrundskrivet, og har som formål å sikre juridisk og organisatorisk samhandlingsevne for å øke effektiv deling av opplysninger som gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet og som skjer innenfor gjeldende rettslige rammer.

Størst mulig samfunnsnytte

Veilederen skal bidra til å klargjøre ansvarsfordelingen og forventingene til aktørene som er involvert ved deling av opplysninger. Hovedformålet med veilederen er å sikre at datadelingen innrettes slik at samfunnsøkonomisk lønnsomhet maksimeres ved å øke brukerorientering og ved å sikre ivaretagelse av personvern og taushetsplikt. Dette innebærer at opplysninger deles når de kan og skjermes når de må, og at kun-en-gang-prinsippet etterleves.

Har du kommentarer til denne veilederen?

Nasjonalt ressurssenter for deling av data