Formålet med veilederen "Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data"

Veileder for roller og ansvar ved deling av opplysninger gir veiledning for deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

Økt juridisk og organisatorisk samhandlingsevne

Veilederen er basert på regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi og digitaliseringsrundskrivet, og har som formål å sikre juridisk og organisatorisk samhandlingsevne for å øke effektiv deling av opplysninger som gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet og som skjer innenfor gjeldende rettslige rammer.

Størst mulig samfunnsnytte

Veilederen skal bidra til å klargjøre ansvarsfordelingen og forventingene til aktørene som er involvert ved deling av opplysninger. Hovedformålet med veilederen er å sikre at datadelingen innrettes slik at samfunnsøkonomisk lønnsomhet maksimeres ved å øke brukerorientering og ved å sikre ivaretagelse av personvern og taushetsplikt. Dette innebærer at opplysninger deles når de kan og skjermes når de må, og at kun-en-gang-prinsippet etterleves.

Har du kommentarer til denne veilederen?

Nasjonalt ressurssenter for deling av data