Hopp til hovedinnhold

Rapport

Deling av data - konseptvalgutredning

Denne konseptvalgutredningen fra Difi beskriver dagens situasjon og fremtidige ambisjoner for deling av offentlige data. Utredningen "Deling av data" anbefaler en smidig tilnærming hvor både forvaltningen og næringsliv prøver og feiler for å skape nye verdier.

Difi-rapport 2018:7
12. november 2018

Difi har vurdert ni ulike konsepter for bedre deling og bruk av data. Konseptvalgutredningen anbefaler å jobbe videre med konsept to som en ønsket utviklingsretning. Konseptet tar hensyn til at offentlige virksomheter er på ulike modenhetsnivåer. Det utvikles tiltak i de fem dimensjonene listet under med hovedfokus på de virksomhetene som ikke har kommet så langt. De modne virksomhetene gjennomfører sine planer samtidig som de vil være viktige bidragsytere for å sikre tverrgående løsninger.

  1. Styring og finansiering
  2. Teknologi og tilgjengeliggjøring
  3. Regelverk
  4. Kultur og kompetanse
  5. Bruksområder og teknologiutnyttelse

Fordi teknologi og data er i rask utvikling, må tiltakene innenfor hvert av områdene utvikles smidig og trinnvis over tid. Samarbeid med virksomheter, både i offentlig og privat sektor, blir sentralt. Satsingen legger til grunn at innovasjon fremdeles skal skje ute i de enkelte sektorene og virksomhetene

Den nye konseptvalgutredningen er laget basert på dialog med mer enn 200 virksomheter i offentlig og privat sektor. Enkelte avsnitt gjelder budsjettmessige og kontraktsmessige forhold, og er derfor sladdet og unntatt offentlighet.