Webinar om medfinansiering

Torsdag 03. desember kl. 09:00–09:20, 2020
Webinar

Velkommen til webinar om medfinansieringsordninga, retningsliner og søknadsmal.

Har du eit digitaliseringsprosjekt på beddingen, bør du sjekke denne ordninga for delfinansiering av slike prosjekt. Sjå også informasjon på digdir.no.

Målgruppe: leiarar og medarbeidarar i statlege verksemnder samt eventuelle samarbeidspartar.

Slik deltek du:

Klikk på lenka: https://vimeo.com/483479147

På samme lenke kan du sjå webinaret i opptak i neste veke. Etterpå kan du finne det på digdir.no.

Dialog

Du kan chatte med oss undervegs i webinaret.

Du kan kontakte oss og stille spørsmål også i ettertid, sjå kontaktinformasjon på nettsidene våre.

Teknisk

Du treng ikkje logge inn for å sjå webinaret.

For å delta i chatten anbefaler vi at du ser webinaret på pc/mac.

Får du problem med å kople opp, lyd eller billete anbefaler vi føljande:

  • Trykk oppdater/F5 eller restart nettlesar
  • Bytt nettlesar
  • Bruk mobiltelefon