Hopp til hovedinnhold

Stimulab-prosjekter har valgt leverandører

Syv offentlige virksomheter har nå valgt leverandører og samarbeidspartnere til sitt Stimulab-støttede innovasjonsprosjekt. Leverandørene skal bidra med designkompetanse, og et «utenfra og inn»-blikk for å skape bedre tjenester.

12. januar 2023

I april 2022 ble syv offentlige prosjekter valgt ut til Stimulab-ordningen. Prosjektene fikk til sammen 19,4 millioner kroner i støtte. Støtten brukes til å kjøpe inn kompetanse på design, og relevant tilleggskompetanse som systemisk design, og gevinstidentifisering- og planlegging. Slik får prosjektene i ordningen tilført kompetanse som virksomhetene i utgangspunktet ikke har.

Prosjektene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse høsten 2022, og i samarbeid med Stimulab-teamet har prosjektene nå valgt sine leverandører. Ordningen krever at de offentlige virksomhetene og leverandørene samarbeider tett, og at de deler erfaringer med andre i Stimulab-ordningen.

Å bistå med anskaffelse av designkompetanse til offentlige prosjekter som er vanskelige å løse er både krevende og lærerikt. Vi gleder oss til å se og formidle resultatene av disse prosjektene som betyr mye for mange.

Her er en oversikt over prosjektene og hvilken leverandør som er valgt.

Ny i Nordland – Bedre tjenester for internasjonale nordlendinger  

 • Ansvarlig: Nordland fylkeskommune sammen med Bodøkommune, Gildeskål kommune, Herøy Kommune, Rana Utvikling og Nord universitet
 • Problemstilling: Enklere å være ny i nord, lage et mer helhetlig og koordinert mottaksapparat for arbeids- og familieinnvandrere
 • Valgt leverandør: Designit og Menon Economics

Smittevern med redusert klinisk rapporteringsbyrde

 • Virksomhet: Direktoratet for e-helse, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
 • Problemstilling: hvordan få tilgang til helhetlig, oppdatert og relevant informasjonsutveksling i helse, omsorgstjenester og helsemyndigheter
 • Valgt leverandør: Pwc

Effektiv håndtering av naturfare - forsterket lokal innsats (En fare – lokal innsats) 

 • Virksomhet: Meteorologisk institutt sammen med NRK og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Problemstilling: Hvordan utnytte ressursene i lokalsamfunnet ved farevarsel for flom og skred
 • Valgt leverandør: Halogen, Knowit og Agenda Kaupang

Sømløs service fra førstelinjen

 • Virksomhet: UiT Norges Arktiske Universitet sammen med NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo
 • Problemstilling: hvordan enke nytt på servicetilbud og førstelinjetjenester i en ny hybrid hverdag for universitetsbibilotekene
 • Valgt leverandør: Netlife og Nudgelab

Klagebehandling økonomisk sosialhjelp

 • Ansvarlig: Statsforvalterens fellestjenester (STAF) sammen med NAV
 • Prosjekt: Innbyggerens behov skal være i sentrum og når man skaper sammenhengende tjenester på tvers av stat og kommune med utgangspunkt i klagesaker for økonomisk sosialhjelp
 • Valgt leverandør: Halogen og Oslo Economics

Tiltaksoppfølging for voldsutsatte sårbare voksne 

 • Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sammen med NAV og Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Prosjekt: Riktige tiltak for voldsutsatte voksne, et helhetsperspektiv i arbeidet med tiltaksoppfølging for voldsutsatte sårbare voksne
 • Valgt leverandør: EGGS og Sopra Steria

Sunn og bærekraftig mat i barnehagen uten stress for personalet

 • Ansvarlig: Trondheim kommune, Hårstadmarka barnehager sammen med NAV arbeidslivssenter
 • Prosjekt: Nytt blikk på matserveringen i barnehagen, fokus på et best mulig kostholdstilbud for barnehagebarna, og legge til rette for en mindre stressende arbeidsdag for de ansatte
 • Valgt leverandør: Comte og Rambøll

Dette er Stimulab

 • Stimulab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning.
 • I tillegg til økonomisk støtte gir Stimulab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.
 • Stimulab benytter anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger (se anskaffelser.no). Denne kan brukes når behovet ikke kan oppfylles uten at eksisterende løsninger må endres eller når anskaffelsen omfatte design eller innovative løsninger.
 • Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året.
 • Det er Digitaliseringsdirektoratet som i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak ordningen.

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202

Eirin Konstad Nilsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 97767794