Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Stimulab
 • Innovasjon
Tid:
tirsdag 14. februar kl. 12:30–15:00, 2023
Sted:
DOGA/Digitalt, Hausmannsgate 16

Velkommen til dette seminaret der DOGA og Digitaliseringsdirektoratet presenterer erfaringer og læringspunkter fra innovasjonsarbeid som tar utgangspunkt i brukernes behov og ansattes kunnskap.

Opptak fra dagen

Brukerdrevet innovasjon er tillitsreform i praksis. Det gir faglig frihet til de ansatte, og bruker deres kunnskap og erfaringer for å skape en mer brukervennlig offentlig sektor.

Men det er lett å miste helheten av syne på tvers av siloer og arbeidsinstrukser. For hvem har ansvar for hva? Hvem har mandat til hva? Og hvem sine prosedyrer og rutiner skal vi følge når flere har ansvar for ulike deler av helheten?

Stimulab har siden 2016 vært et lokomotiv for brukerdrevet innovasjon. Det finnes ikke én enkelt oppskrift på hvordan vi kan lykkes. Vi må eksperimentere for å forstå og lære.

På Stimulab-dagen skal vi dele konkrete eksempler på hvordan vi kan jobbe på nye måter og hvordan vi skaper resultater. Du vil møte innovasjonsledere- og praktikere, fageksperter og politikere som deler sine erfaringer og som reflekterer rundt utfordringer og muligheter.

Seminaret passer for ledere, innovasjonsagenter og tillitsvalgte som er opptatt av å fornye og utvikle offentlig sektor.

Program

Velkommen
v/Frode Danielsen, konstituert direktør i Digitaliseringsdirektoratet,
og Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA

Innledning
v/Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Design! So What? What Now?
v/Ted Matthews, førsteamanuensis og leder av tjenestedesign ved AHO


Hva er egentlig en designprosess, hvorfor er den forskjellig fra andre innovasjonsprosesser, hvorfor skal vi bry oss og hva vil fremtiden bringe? (presentert på engelsk)

Brukerdrevet innovasjon og tillitsreform – to sider av samme sak?
To Stimulab-prosjekter forteller om hvordan det er å jobbe med et helhetlig brukerperspektiv, på tvers av siloer og fagområder, og hvordan ansatte, med sine erfaringer og kunnskap om tjenestene, er avgjørende bidragsytere i utviklingsarbeidet.

 • Ny i Nordland – et helhetlig mottakssystem for arbeids- og familieinnvandrere.
  v/Siri Bate Arntzen, prosjektleder, og Yasna Mimbela, Rana Utvikling
 • Blakstad sykehus: Trygg stafett – redusere brudd i behandling i akutt psykisk helsevern.
  v/Monika Fundingsrud, prosjektleder, Ragnfrid Nordbø, psykologfaglig rådgiver, og Magnus Kristoffer Karlsen, sykehusoverlege

Pause

Panelsamtale: Hva må endres slik at innovasjon skjer på grunn av og ikke på tross av?

 • Petter Skarheim, departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Håkon Skulstad, assisterende politidirektør, Politiet, Stimulab-prosjektet Innbyggerstemmen
 • Øystein Nilsen, avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet, medlem av styringsgruppen for livshendelsen Alvorlig sykt barn
 • Kristin Lundtveit, prosjektleder styring, organisering og ledelse, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Moderator: Eirin Konstad Nilsen, Stimulab/Digdir

Innovasjon og utvikling som går på tvers krevet et nytt tankesett, nye verktøy og andre rammer. Mange prosjekter møter utfordringer når den nye måten å jobbe på skal settes ut i livet. I denne panelsamtalen skal vi diskutere hvordan styring og rammebetingelser kan tilpasse seg ny praksis og nye arbeidsmåter.

Fra Stimulab til implementering:
v/John-Olav Sæter, prosjektleder Kudos


Kudos - kunnskapsdokumenter i offentlig sektor
Prosjektleder forteller om nye arbeidsmåter og erfaringene fra Kudos-samarbeidet.

Stimulab-prosjektet Kudos startet våren 2018 og er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Hvordan jobbe med gevinster i flokete innovasjonsarbeid?
v/Lavrans Løvlie, leder av designteamet, PwC og Renate Enemark Bergersen, leder av satsing på strategi- og virksomhetsutvikling, Menon Economics

Design kan løse store floker, men er ingen snarvei til gevinst. Jo mer komplekse prosjektene er, jo lengre tid tar det å høste fruktene av dem. Likevel ser vi at design som tilnærming har en styrke i relativt raskt, gjennom utprøving og hurtige iterasjoner, å identifisere konkrete løsninger. Gjennom tverrfaglig samarbeid realiseres gevinster på flere nivåer i tillegg utvikles også nye metoder og ny praksis for gevinstarbeid.

Avslutning
v/Sigrid Grønland Hoel (Digdir) og Benedicte Wildhagen (DOGA)

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202