Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Miljødirektoratet: Bedre luftkvalitetsdata for publikum og forvaltning

Målet for prosjektet var å øke kunnskapen om klimadata og dermed utløse handling hos brukere for å redusere forurensningen og begrense skadeomfanget av den forurensningen som finnes.

Involverte aktører: Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt.

Leverandør: Livework,PwC og Bengler

Om prosjektet

Dette ble tidligere gjort gjennom en tradisjonell nettside som var koblet opp mot en del målestasjoner som viser luftforurensing ulike steder i Norge. Denne nettsiden var i stor grad avsenderstyrt og informasjonen er lite konkret. Det var vanskelig for en bruker å handle på bakgrunn av informasjonen som lå der.

De underliggende fagsystemene har blitt modernisert de siste årene, og det ligger et stort potensiale i bedre utnyttelse av de forbedrede underliggende dataene.

Miljødirektoratet og Vegdirektoratet, og f.o.m. 2017 også Meteorologisk institutt, ønsker å levere data gjennom tjenester som utløser handling hos brukerne, og som gir bedre beslutningsstøtte for landets kommuner.

Tiltak

 1. En forståelig og pålitelig nettside om luftkvalitet
 2. Tilgjengelig og relevant informasjon og råd der innbyggerne er
 3. Brukervennlige verktøy og støtte til ansatte i kommunene
 4. Robuste og gode APIer
 5. Kvalitetssikrede grunnlagsdata
 6. Tverrfaglig samordning

Gevinster

 • Bedre helse for innbyggere
 • Økt livskvalitet for lunge- og luftveissyke
 • Reduserte helseutgifter i forvaltningen
 • Bedre luftkvalitet
 • Spart tid og ressurser i kommuner og statlig forvaltning