Hopp til hovedinnhold

Digdir og DOGA deler nå ut til sammen ca. 5 millioner kroner til prosjekter som skal løse tverrgående problemstillinger, som krever samarbeid mellom flere, og som støtter oppunder tillitsreformen. Vil du ha faglig veiledning og støtte fra Stimulab? Søk før 27. mars. 

23. januar 2023

For å kvalifisere til støtte fra Stimulab må kriteriene være oppfylt. Det er kun prosjekter som skal løse tverrgående utfordringer, og som understøtter tillitsreformen som vil bli valgt ut. Prosjekter som har egenfinansiering vil bli prioritert.

Både statlige virksomheter og kommuner kan søke om midler fra Stimulab. Hensikten med ordningen er å stimulere til innovasjon i offentlig sektor.

Vi ser etter prosjekter som

 • tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
 • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
 • har et tydelig innovasjonspotensial
 • har et tydelig gevinstpotensial
 • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter
 • er åpne og uten en forhåndsbestemt løsning

Dette prioriterer vi i 2023

1. Tverrgående utfordringer

Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Vi ser etter prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har typiske problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. Prosjektet må derfor bestå av flere parter og/eller virksomheter som har forpliktet seg til en utforskende innovasjonsprosess og som har behov for støtte, for å komme i gang med utviklingen.

2. Tillitsreformen

Regjeringens hovedgrep for å fornye og utvikle offentlig sektor er tillitsreformen, innovasjon og digitalisering. Innovasjon og digitalisering er kjente strategier, mens tillitsreformen tilfører fornyingsarbeidet noe nytt. Vi ser derfor etter prosjekter som i tillegg til tverrgående utfordringer også bidrar til å oppfyllet målet med regjeringens tillitsreform. Tillitsreformen handler bl.a. om mindre detaljstyring og økt handlingsrom til førstelinje, og omfatter hele styringskjeden.

Med dette mener vi prosjekter som f.eks.:

 • Vil forbedre flokete tverrgående brukerreiser, sammen med førstelinje, fagmiljøene og brukerne

 • Er åpne for forpliktende utvikling som også inkluderer endringer i ansvarsforhold i hele styringskjeder

Les mer om tillitsreformen på Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) sine hjemmesider, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt notat om Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land

Slik søker du

Er du interessert i å søke Stimulab må du fylle ut søknadsskjemaet hvor du svarer på noen spørsmål og beskriver utfordringen/problemstillingen.

Slik er prosessen

Du får svar på din søknad etter en utvelgelsesprosess senest i midten eller slutten av mai. Hvis din søknad blir godtatt:

 1. Vi starter samarbeidet om en oppdragsbeskrivelse i mai/juni.

 1. Alle nye Stimulab-prosjekter har et felles dialogmøte for leverandører i løpet av juni-august.

 1. Valg av leverandør til designprosessen gjøres i løpet av høsten.

 1. Oppstart av prosjektet sen høst 2023 eller vinter 2024.

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202

Eirin Konstad Nilsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 97767794