Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Tredje møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2021

Sakene var: Innebygd arkivering, Igangsatt arbeid på tvers av eHelse - arkitekturmodellar og tverrsektorielt samarbeid, og Verktøy for sammenhengende tjenester

Møtet vart halde den 21. september, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Innebygd arkivering
  • Igangsatt arbeid på tvers av eHelse - arkitekturmodellar og tverrsektorielt samarbeid
  • Verktøy for sammenhengende tjenester