Hopp til hovudinnhald

Bruksområdet gjeld avtaleverk for IT-anskaffingar, konsulenttenester, elektronisk informasjonsformidling og rammeavtalar.

Anbefalte standardar skal nyttast, med mindre du har ein god grunn til å la vere.

Anbefalt standard

Vi anbefaler at offentlege verksemder nyttar Statens standardavtalar, SSA (2015), der desse er eigna.

Heimel

Anbefalingane er gjeldande, og vart innførte 02.07.2015.

Rettleiar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er ansvarleg for å forvalte Statens standardavtalar.

Aktuelle standardar